صفحه اصلی \ درباره ما
اعضای هیئت مدیره

 

نام و نام خانوادگی سمت تحصيلات
جلال عشقی رئيس هيئت مديره کارشناس مکانيک
سعيد صفر زاده مدير عامل و عضو هیئت مدیره کارشناس مکانيک
علی عنايتی نایب رئیس هیئت مدیره  کارشناس ارشد صنايع