صفحه اصلی \ امکانات و توانمندي ها


واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت پرشین سازه با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای روز دنیا و بکار گیری پرسنل مجرب در زمینه مدیریت و برنامه ریزی پروژه های خطوط انتقال نیرو و مخابراتی بصورت کلید دردست ، آماده اجرای بهینه انواع پروژه ها تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت می باشد. اهم فعالیت های این واحد بشرح ذیل می باشد:

- همکاری با واحد توسعه بازار در زمان ارائه قیمت در مناقصات

- پیگیری انعقاد قرارداد پس از برنده شدن در مناقصات

- تهیه برنامه زمانبندی جهت تولید و اجرا

- کنترل مداوم بر پیشرفت پروژه ها طبق برنامه زمانبندی

- کنترل و ردیابی قطعات تا مرحله تحویل به مشتری

- ارائه راهکارهای مناسب جهت تحویل و اتمام پروژه در زمان مقرر