صفحه اصلی \ امکانات و توانمندي ها


واحد پروژه های تولیدی و اجرایی

پس از تنفیذ قراردادهای فروش و یا انجام عملیات اجرایی، واحد پروژه های تولیدی و اجرایی با توجه به تجربه مورد نیاز جهت اجرای آن پروژه، مدیر پروژه را به کارفرما معرفی می نماید. مدیر پروژه به عنوان جانشین و نماینده مشتری در کل شرکت پرشین سازه محسوب می گردد و تمامی نظرات مشتری از طریق او به واحد پروژه ابلاغ می گردد. به طور کلی مسئولیت پیگیری تمامی موارد لازم جهت اجرای کار تا تحویل نهایی پروژه به مشتری و دریافت بازخورد مشتریان بر عهده واحد پروژه های تولیدی و اجرایی می باشد.