صفحه اصلی \ امکانات و توانمندي ها

 

واحد پستهای فشار قوی

با توجه به اینکه انجام پروژه های برقرسانی به صنایع کشور به صورت EPC،  از جمله فعالیتهای شرکت پرشین سازه محسوب می گردد ، در سال 1388، واحدی با تخصص احداث پستهای انتقال و فوق توزیع با مشارکت تعدادی از مهندسین مجرب و با انگیزه و با هدف پوشش دادن به کلیه نیازهای تأمین برق مشتریان تشکیل گردید. سرعت عمل و کیفیت بالای احداث کامل پستهای فشار قوی مهمترین وظیفه این واحد می باشد.