صفحه اصلی \ محصولات
سازه های صنعت برق

 

انرژی الکتریکی پس از تولید در نیروگاهها، توسط پستهای فشار قوی که در جوار آنها قرار دارند تحویل خطوط انتقال و فوق توزیع می گردند تا به مبادی شبکه ها و خطوط توزیع و فشار متوسط و ضعیف برسند.

شرکت پرشین سازه با توانایی تولید تجهیزات فلزی مورد نیاز در پروژه های انتقال و توزیع نیروی برق،  طراحی و تولید دکهای مورد نیاز این خطوط از رده ۲۰ کیلوولت تا 400 کیلوولت در انواع مشبک و تک پایه را در دستور کار خود دارد.  ضمناً تولید استراکچرهای فلزی پستهای فشارقوی نیز از مجموعه توانمندیهای این شرکت محسوب می گردد. توان تولیدی این شرکت سالانه 22000 تن سازه های برجهای انتقال نیرو و سازه هـــای پست های فشار قوی می باشد.