• Morbi malesuada
 

صفحه اصلی \ محصولات
سازه های صنعت مخابرات

تخصص در زمینه طراحی، عامل مهمی در موفقیت شرکت پرشین سازه در انجام پروژه های استراتژیک مخابراتی در کشور بوده است.
  به طور کلی دکهای مخابراتی در سه نوع خود ایستا، مونوپل و مهاری عرضه می شوند.
البته امکان طراحی تلفیقی این برجها نیز در شرکت پرشین سازه مهیا می باشد.
از دیگر طرحهای این شرکت که با موفقیت به انجام رسید، طراحی ، ساخت و اجرای سایتهای اضطراری صنعت مخابرات است که وجه تمایز این شرکت با سایر رقبای خود می باشد.