صفحه اصلی \ پروژه ها


پروژه های کابل کشی

 

تعدادی از پروژه های کابل کشی هوایی و زمینی انجام شده و در دست انجام شرکت پرشین سازه به شرح ذیل می باشند:   

 

مشاور کارفرما محدوده کاری شرح پروژه
قدس نیرو شرکت برق منطقه ای تهران  کابل کشی زمینی  عملیات کابل کشی 63 کیلوولت شیخ بهایی- آفریقا 
نامداران صنعت انتقال شرکت البرز تات کابل کشی زمینی عملیات كابل‌كشي  63 كيلوولت مجتمع تجاری ایران مال
  شرکت برق منطقه ای تهران کابل کشی زمینی   عملیات کابل کشی 63 کیلوولت قطعه اول پستهای پاک- پایگاه
قدس نیرو شرکت برق منطقه ای تهران کابل کشی زمینی عملیات كابل‌كشي خط 63 كيلوولت شهید فیروزی-آذربایجان
متن شرکت برق منطقه ای تهران کابل کشی هوایی و تأمین تجهیزات مربوطه عملیات کابل کشی کابلهای فیبر نوری هوایی و کانالی زیرزمینی فاز 7