•  

صفحه اصلی \ پروژه ها


پروژه های احداث پستهای فشار قوی

 

تعدادی از پروژه های مهم انجام شده و در دست انجام شرکت پرشین سازه به صورتهای EPC و PC و C در زمینه احداث پستهای فشار قوی به شرح ذیل می باشند:   

 

مشاور کارفرما محدوده کاری شرح پروژه
 EPC شرکت ملی، مهندسی و ساختمان نفت ایران طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی احداث پست 132/6.3 کیلوولت تلمبه خانه قطب آباد
 EPC شرکت ملی، مهندسی و ساختمان نفت ایران طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی احداث پست 132/6.3 کیلوولت تلمبه خانه مهر آران
 EPC  شرکت ملی، مهندسی و ساختمان نفت ایران طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 63/6.3 کیلوولت تلمبه خانه بندر عباس
C شرکت برق منطقه ای تهران نصب، تست و راه اندازی توسعه فیدرهای ترانس در پست 400/230/63 کیلوولت دوشان تپه
نامداران صنعت انتقال سازمان توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران  تأمین تجهیزات پست موبایل 63/20 کیلوولت لشگرک 
نامداران صنعت انتقال شرکت البرز تات طراحی، تأمین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی احداث فیدرهای 63 کیلوولت ایران مال
نامداران صنعت انتقال شرکت قطعات فولادی ایران طراحی، تأمین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی احداث پست مدولار 63/20 کيلوولت شرکت قطعات فولادی ایران
نامداران صنعت انتقال شرکت دارویی برنا طراحی، تأمین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی احداث پست فشار قوی 63/20 کيلوولت
مجتمع صنعتی دارویی برنا
نامداران صنعت انتقال شرکت هامون نایزه طراحی، تأمین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی   احداث پست فشار قوی 63/20 کيلوولت
هامون نایزه
- OEID اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی  احداث پست 132/3.3 کیلوولت پروژه بهینه سازی واحد فرآورش میدان نفتی هفتکل
نامداران صنعت انتقال شرکت فولاد فجر سمنان طراحی، تأمین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی  احداث پست فشار قوی 63/20 کيلوولت
فولاد فجر سمنان