•  

صفحه اصلی \ پروژه ها


پروژه های مخابراتی

 

تعدادی از پروژه های مهم مخابراتی انجام شده و در دست انجام شرکت پرشین سازه به صورتهای EPC و PC و P  به شرح ذیل می باشند:   

 

 

کارفرما نوع برجها محدوده کاری شرح پروژه
مخابرات هرمزگان خود ایستا و مونوپل خرید، نصب و راه اندازی سایتهای موبایل غرب استان هرمزگان
مخابرات آذربایجان غربی خود ایستا و مونوپل طراحی و ساخت  توسعه فاز 5 موبایل آذربایجان غربی
مخابرات گیلان خود ایستا طراحی و ساخت   طراحی و ساخت برجهای مخابراتی 36 و 42 متری
مخابرات زنجان خود ایستا طراحی و ساخت برجهای مخابراتی 18 متری
مخابرات فارس خود ایستا و مونوپل طراحی و ساخت برجهای مخابراتی 24و30و36و42و48و54 متری
مخابرات خراسان جنوبی خود ایستا طراحی و ساخت برجهای مخابراتی 30 و  36و 42 و 60 و 84 متری
مخابرات کردستان خود ایستا طراحی و ساخت برجهای مخابراتی 42 متری
مخابرات زنجان خود ایستا طراحی و ساخت برجهای مخابراتی 48 و 42 متری
دانیل کیا خود ایستا و منوپل و میکرو طراحی و ساخت برجهای مخابراتی 30 و 48 و 54 متری
توسعه صنعتگران فارس خود ایستا و منوپل ومهاری طراحی و ساخت برجهای مخابراتی 24و30و42 متری
بهمن گسترش خود ایستا طراحی و ساخت برج تمام نبشی جهار پایه 42 متری فوق سنگین
تنظیم مقررات رادیویی منطقه جنوب خو د ایستا طراحی و ساخت و اجرا برج تمام نبشی جهار پایه 60 متری فوق سنگین واحداث سایت
مخابرات نیشابور خود ایستا طراحی و ساخت برج تمام نبشی جهار پایه 42 متری فوق سنگین
تنظیم مقررات رادیویی منطقه جنوب خود ایستا طراحی و ساخت برج تمام نبشی جهار پایه 40 متری نیمه سنگین
راه و ترابری استان مازندران خود ایستا طراحی و ساخت برجهای نظارتی 15 و 18 متری سنگین
مخابرات چهارمحال بختیاری خود ایستا طراحی و ساخت برجهای مخابراتی 42 و 52 متری
مخابرات زنجان خود ایستا طراحی و ساخت و نصب  برجهای مخابراتی 24 و 30و36 متری
مخابرات همدان خود ایستا طراحی و ساخت  برجهای مخابراتی 42 و 36 متری WLL-GSM
کشور آذربایجان خود ایستا طراحی و ساخت و نصب  برج 50 متری چهار پایه نبشی باکو
منطقه ویژه پارس خود ایستا طراحی و ساخت  برج 50 متری سه پایه علوی
مناطق نفت خیز جنوب خود ایستا طراحی، ساخت و نصب  برج60 متری
مخابرات چهارمحال بختیاری خود ایستا طراحی و ساخت طراحی و ساخت برجهای 54 متری سه پایه
صنایع قطعات الکترونیک خود ایستا طراحی و ساخت  برجهای 60 متری سه پایه
مخابرات یزد خود ایستا طراحی و ساخت برجهای مخابراتی 36 و42و54 متری
مناطق نفت خیز جنوب خود ایستا طراحی، ساخت، اجرا و نصب  برجهای30 و50 متری چهار پایه نبشی
صدا وسیما خود ایستا ساخت  قطعات برج 120 متری